Gündemde bombalar üst üste patlıyor. Henüz birkaç saat önce Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı denetimin ardından bir haber de ÖTV kanadından geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tebliğ ile birlikte, ÖTV'nin kontrolü resmen Cumhurbaşkanı'na devredildi. Fakat yetkinin uzun süredir fiilen Cumhurbaşkanı'nda olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Şuradan erişebileceğiniz Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nin 4. maddesinde aynen şu ifadeler kullanılmış:

Aynı Tebliğin (III/B/1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “bir” ibaresi “ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirilmiş ve aynı paragrafta yer alan “sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;”  ibaresi eklenmiştir.

Bu ifadenin dikkat çekici pek çok yanı bulunuyor. Bunlardan ilki elbette ÖTV düzenleme yetkisinin Bakanlar Kurulu'ndan alınıp, Cumhurbaşkanı'na verilmiş olması. Fakat buna ek olarak Cumhurbaşkanı'nın ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi de bulunacak.

Buna ek olarak Cumhurbaşkanı, belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içerisinde kalmak şartıyla yeni matrah grupları oluşturabilecek. Malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Bu noktada yetkinin zaten Cumhurbaşkanı'nda olduğunun altını tekrar çizelim. Tebliğ içi düzenleme sayesinde yetki resmen Cumhurbaşkanı'na geçmiş oldu.

Bir diğer ilginç detay ise son dönemlerde tartışma yaratan "itfaiye öncü araçları" ile ilgili. Bu düzenleme ile birlikte bu tip araçlar ÖTV kapsamından çıkartılacak. Fakat itfaiye öncü araçlarının tasarımları da düzenleme ile belirlenmiş durumda.

İtfaiye öncü araçları:

Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracından maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla olan bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle "itfaiye öncü aracı" ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil), kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olduğu; araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı, kesme makasları, kazma, balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlardır