TEB Arval’in sponsorluğu ile gerçekleştirilen ve bu yıl 300’ü Türkiye’den olmak üzere 20 ülkeden 5.600 filo yöneticisinin görüşünün alındığı Arval Mobility Observatory Barometre 2020’nin sonuçlarına göre, Türkiye’de çok büyük ölçekli şirketlerin çoğunluğu önümüzdeki üç yıl içinde araç filolarını oluştururken operasyonel kiralamayı artırmayı hedefliyor.

Filolarda araçların yenilenme sıklığından, telematik kullanımının yaygınlığına kadar birçok konu başlığının dahil edildiği Arval Mobility Observatory Barometre 2020’de, katılımcılara şirketlerin filo finansmanında tercih ettikleri yöntemler de soruldu.

Buna göre Türkiye’deki şirketlerin %48’i araçlarını kendileri satın alırken, %16’sı operasyonel kiralamayı tercih ediyor. Araç alımlarında taşıt kredisi kullanan şirketlerin oranı ise %27.

Araştırmaya katılan diğer ülkelerdeki dağılıma bakıldığında ise, dünyada araçlarını kendileri satın alan şirketlerin oranı %40, operasyonel kiralamadan yararlananların oranı ise %27. Dünyada araçlarını taşıt kredisi ile satın alan şirketlerin oranı ise %10.

Türkiye’de 1 ile 99 arası çalışanı olan küçük - orta ölçekli kurumlarda operasyonel kiralamanın tercih edilme oranı %9 iken, 250’den fazla çalışanı olan büyük ölçekli şirketlerde bu oran %28’lere yükseliyor.

Araştırma kapsamında filo yöneticilerine önümüzdeki 3 yıl içinde filolarındaki operasyonel kiralamayı artırma konusundaki yaklaşımları sorulduğunda ise, Türkiye’deki şirketlerin %40’ı operasyonel kiralama modelini artırmayı planladığını ifade ediyor.

250’den fazla çalışanı olan ve büyük ölçekli şirket kategorisinde yer alan şirketlerin büyük bir bölümü (%69’u) önümüzdeki 3 yıl içinde operasyonel kiralamalarını geliştirme niyetindeler. Bu oran geçtiğimiz yıl %44 seviyesindeydi.

Dünyada da yine geçtiğimiz yılın sonuçlarıyla kıyaslandığında, tüm ölçeklerdeki şirketlerde operasyonel kiralamayı geliştirme konusu yükselişte. Geçtiğimiz yıl %27 olan oran bu yıl %39’a çıkarken; dünyada da yine büyük ölçekli şirket kategorisindeki şirketlerin yarısından fazlası (%52) önümüzdeki 3 yıl içinde operasyonel kiralamalarını geliştirme niyetinde olduklarını ifade ettiler.

Arval Mobility Observatory Türkiye Sözcüsü Berrak İnceleme araştırma sonuçları ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de hala şirketlerin çok büyük bir kısmı, özellikle de küçük ve orta ölçekli kurumlar, şirket araçlarını peşin alım ya da taşıt kredisi ile finanse ediyor. Büyük ölçekli kurumlarda ise operasyonel kiralamanın çok fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz. Operasyonel kiralama sektörü, her ne kadar geçtiğimiz birkaç yıla kıyasla daralma göstermiş olsa da, filo yöneticilerinin önümüzdeki 3 yıllık operasyonel kiralamadaki büyüme beklentileri ortaya çok daha pozitif bir tablo koyuyor.”

external_image

Arval Mobility Observatory Barometre kapsamında Türkiye'de 22 Ocak - 16 Mart 2020 tarihleri arasında Kantar tarafından veri toplama modellerinin bir karışımıyla 300 Filo Yöneticisi Mülakatı gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya dahil olan ülkelerse Avusturya, Almanya, Belçika, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İsveç, Rusya, Türkiye ve Brezilya.