Son günlerde tarihi fiyat seviyelerine ulaşan ikinci el otomobil pazarına yeni düzenlemeler geldi. Ticaret Bakanlığının yaptığı yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni düzenlemeye göre kiralama şirketleri, ellerindeki otomobilleri satabilmek için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapmak zorunda kalacak. Buna ek olarak yetki belgesi olmayan vatandaşlar, yıl içerisinde sadece üç adet ikinci el satışı yapabilecek.

Maddenin tamamı ise şöyle: "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir."

Önemli bir detay da bahsi geçen yetki belgesi ile alakalı. Düzenlemede bulunan "Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir" ifadeleri, yetki belgelerinin bir çeşit kurs ile alınabileceğine işaret ediyor. Buna ek olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin 31.08.2020 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekecek.

İkinci el satış yapan işletmelerin, araç satışının yapıldığı tarihten önceki üç gün içerisinde ekspertiz raporu alması da beklenecek. Ekspertiz raporu ücreti ise "satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı", aksi durumlarda satıcı tarafından ödenmesi zorunlu olacak. Model yaşı 8'i geçmiş ya da 160.000 kilometreyi aşan taşıtlar için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve yapılan uyarıya rağmen aynı işlemi tekrarlayan işletmeler ise yeterlilik belgisini kaybedecek. İptal tarihinden itibaren bir yıl boyunca bu işletmeler tekrar yeterlilik belgesi alamayacak.

Yönetmelik ile gelecek fiyatlandırma maddesi ise şu şekilde: "İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilir."