Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca otomobil sahibini yakından ilgilendiren bir karar açıkladı. Bu emsal karar, sık sık arızalanan ve kısa sürede birçok parçası değişen sıfır kilometre otomobillerin yenisiyle değiştirilmesini uygun görüyor. Bahsi geçen bu durumun gizli ayıp niteliğinde olduğunu hüküm altına alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, böyle durumlarda otomobil bayilerinin aracı yenilemekle sorumlu olduklarına dikkat çekiyor.

Bu emsal karara yol açan davaya baktığımızda ise C.Ö. isimli bir otomobil tamircisi esnafın, 2009 yılında sıfır kilometre bir ticari araç satın aldığını, ardından da bu aracın sık sık arızalandığı ve birçok parçasının değiştiğini öğreniyoruz. Araç sahibi C.Ö. bu olayın ardından Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurduğunu ve aracı satın aldığı ilk günden beri direksiyonda titreme, kapılarda ve frenlerde ayarsızlıklar gibi sorunlarla karşılaştığını belirttiğini açıklıyor. C.Ö. bu başvurusunda aracın bayi tarafından geri alınarak yenisi ile değiştirilmesi talebinde bulunmuş ve heyet de bu talebi kabul etmiş. Fakat otomobil bayisi karara uymayınca olay yargıtaya taşınmış.

Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne giden C.Ö. bu olayın üzerine otomobil bayisine dava açtı ve mahkeme de davacının servise gereken süre içerisinde ayıp ihbarında bulunduğuna karar verdi. Bu sebepten dolayı bayinin avukatının zaman aşımı ifadesinin reddine hükmedildi.

Bilirkişi raporuna göre de bahsi geçen aracın motorunun yağ yakması sebebiyle sökülerek sekmanların değiştirilmiş olmasının motorun satışı sırasında gizli ayıplı olduğunu gösterdiğine dikkat çeken mahkeme, bu arızanın satış sözleşmesinin feshini gerektirecek nitelikte bir ayıp olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu aracın aynı marka ve model ile Borçlar Kanunu’nun 203/1.maddesi gereğince yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Bu sefer de hüküm davalı şirket tarafından temyiz edildi. Yargıtay, aracın üzerinde teknik inceleme yapılmadığı gerekçesiyle ikinci kez kararı bozdu. Mahkeme, ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararında da şöyle denildi:

"Yapılan incelemelerde, aracın '0' km olarak sahibine teslim edildikten sonra, ardı ardına gerçekleşen arızalar nedeniyle birçok parçasının tamamen değiştirildiği belirlenmiştir. Yapılan onarımlar sonucu arızaların giderilmiş olduğu; ancak bu arızaların giderilmesi amacıyla aracın birçok parçası değiştirilip, böylece aracın orijinal hâlini kaybettiği gibi, motorun da tamamen demonte (sök-tak) edilerek parçalarının değiştirilmesinin gizli ayıp niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Arızalar giderilse bile alıcının araca duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı, konforu ve perfonmansı sağlayamadığı, davacı tarafça değişiklik talebi iletilmesine karşın, davalı yanın bu istemi yerine getirmediği ortadadır.

Alıcının değer düşüklüğüne ilişkin zararı giderilerek de olsa aracı bu şekilde kullanmaya zorlanamayacağı, araçtaki bu nitelikte arızaların giderilmesinin aracın gizli ayıplı olduğunu ve değiştirilmesi şartlarının gerçekleşmediğini göstermeyeceği belirgindir. Bu nedenle yeniden bilirkişi raporu alınması somut dosya bakımından yargılamaya bir katkı sağlamayacaktır. Açıklanan tüm bu olgu ve yasal düzenlemeler, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyadaki tutanak ve kanıtlar karşısında; eldeki dava yönünden, aracın yenisi ile değiştirilmesini isteme koşulları gerçekleşmiştir. Mahkemece verilen direnme kararının gerekçesi, somut olaya uygun düşmemekle beraber sonuç olarak verilen kabul kararı yukarıda açıklanan gerekçelerle yerindedir. Hâl böyle olunca mahkemenin direnme kararı oy çokluğu ile onanmıştır."

Kaynak: Hürriyet.com.tr

Motor1 Türkiye'nin Youtube kanalı ile Instagram sayfasını da takip etmeyi unutmayın!