Geçtiğimiz Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte ikinci elde tavan fiyat uygulamasına geçilmişti.

Yönetmeliğin 1 Ocak 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Bugün yine Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile bu tarih 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. 

Resmi Gazete'deki ifadeler şu şekilde:

"MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2023” ibaresi “1/7/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/7/2024” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir."

Buna ek olarak Ticaret Bakanlığı'nın bu tarihi 6 ay daha uzatma hakkının saklı olduğu da belirtilmiş. Yani farklı bir karar çıkarsa 2024 yılı boyunca tavan fiyat uygulaması devam edebilir.

Orijinal kararda "İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz" ifadeleri bulunuyordu.