Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), pandeminin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınladı. Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren 160 firmanın katıldığı anketin sonuçları, Türkiye’deki tedarikçilerin 2021 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun yüksek girdi fiyatları olduğunu ortaya koydu.

Global anlamda birçok üreticiye yansıyan çip krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya göre, tedarik sanayi firmalarının %30’u müşterilerinin yaşadığı çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, üretimlerinde çip kullanan tedarik sanayicilerinin %59’u çip krizini teslim süresindeki gecikmeye bağlarken, %23’ü temin edememe, %18’i ise yüksek fiyatla ilişkilendirdi.

Araştırmada, tedarik sanayisi firmalarına ana tedarik maddelerinde yaşanan sıkıntılar soruldu. Buna göre, firmaların %54’ü sac-metal tedarikinde en çok yüksek fiyattan etkilendiğini bildirdi. Bu sorunu %33’le teslim süresindeki gecikmeler ve %13’le temin problemleri izledi. Aynı şekilde, katılımcı firmaların yarısı plastik tedarikinde de yüksek fiyattan şikayet ederken, %30’u plastiklerin teslim sürelerinde gecikme sorunu yaşadıklarını belirtti. Firmaların %20’si ise plastik temininde sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Katılımcılar, alüminyum, bakır ve PVC gibi ürünlerde de fiyatların çok yüksek olması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını aktardı.

Araştırma, son zamanlarda sıklıkla dile getirilen konteyner sorununa otomotiv tedarik sanayisi açısından da ışık tuttu. Buna göre, tedarik sanayi firmalarının %72’si konteyner tedarik sorunu yaşadığını, %28’i sorun yaşamadığını belirtti. Konteyner tedarik sorunu yaşayanlar ise sorunun temel sebebi olarak yine yüksek fiyatlara işaret etti. Konteyner sorunlarının temel sebepleri % 60 yüksek fiyat, %35 temin edememe ve %21 gemilerde yer bulunmaması şeklinde sıralandı.

Araştırmada öne çıkan diğer bulgular, OEM’lerin ani üretim planlamasındaki değişiklerin yansıması ve ilk çeyrek satış hacimleriyle ilgili oldu. Bu kapsamda, otomotiv tedarik sanayisi temsilcilerinin %81’i, OEM’lerin üretim planlamalarındaki ani değişiklik kararlarının verimliliği olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Üretimde yaşadıkları verimsizliğin yanında, girdi fiyatlarındaki artışların satış fiyatlarına yansımaması sebebi ile ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan firmaların %85’i satış hacimlerinde 2020 yılına göre herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. 2020 yılına göre satış hacimlerini artıranların oranı %48, satış hacimleri düşen firmaların oranı ise %52 oldu.