Nissan, 2019 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı ve rakamlar pek iyi değil. Fakat bu konuya biraz sonra değineceğiz. Japon firma aynı zamanda, 2022 mali yılı sonuna kadar portföyündeki model sayısını en az yüzde 10 azaltacağını duyurdu.

Nissan’ın bu adımı, “orta vadede tutarlı ve sürdürülebilir kârlılık sağlayacak operasyonel bir tesis inşa etmek” için gereken stratejik reform planının bir parçası. Basitçe anlatmak gerekirse firma üretim operasyonlarını optimize edecek ve daha istikrarlı bir finansal pozisyona geçerek maliyetleri azaltacak.

Nissan, yeniden yapılanma planı çerçevesinde, çalışan sayısını yaklaşık 12.500 kişi azaltmayı ve üretim kapasitesini 2022 yılına kadar yaklaşık yüzde 10 oranında küçültmeyi hedefliyor. Bu büyük girişimler, Nissan'ın global ölçekte kabul gören çekirdek modellerine ve stratejik bölgesel yatırımlara odaklanarak ürün rekabetçiliğini artırmasını sağlayacak.

Nissan, büyümenin en önemli itici gücü olarak elektrikli araçları görüyor. Otomobil üreticisi yeni iş alanlarına yatırım yapacağını da belirtiyor.

Finansal rakamlara da değinecek olursak; Nissan, 2019 yılının ilk çeyreğindeki rakamların, 2018 yılına göre yüzde 94.5 oranında gerilediğini doğruladı. Toplamda yüzde 6'lık bir hacim kaybeden firma, 1.23 milyon otomobil sattı.