İç pazarda yerli üretim payı yüzde 46’ya ulaştı.

Global otomotiv arenasında önemli üreticileri arasında yer alan Türkiye, son dönemde iç pazarda yaşanan ciddi daralmaya karşın, pazarda yerli üretim araçların payında artış yaşanıyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, dünya genelinde korumacılık eğilimi yükselirken iç pazarda yerli üretim araçların payının artışının sanayimiz açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz son 6 yıldır otomobil pazarı özelinde, 3 yıldır ise toplam otomotiv pazarında yerli üretim araçların payı istikrarlı yükselişini sürdürüyor. İç pazarda son dönemde yaşanan ciddi daralmaya rağmen, yerli üretim araçların payında artış yaşanması gerek yerli üretim araçların başarısı, gerekse hükümetimizin sanayimize gösterdiği desteğin önemli birer göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yenigün, 2018 yılında gerçekleştirdiği 32 milyar dolar ihracat geliri ile ülkemizin toplam ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren ve dış ticaret dengesine sağladığı 12,9 milyar dolarlık pozitif etki ile ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıyı en üst seviyeye taşıyan otomotiv sanayiinin ekonomimizin vazgeçilmez parçası konumuna geldiğine dikkat çekti. OSD Başkanı Haydar Yenigün ayrıca; "Ürettiği her 100 aracın 86’sını ihraç eden otomotiv sanayiinin ulaştığı bu başarılı nokta sürdürülebilirlik açısından aynı zamanda bir risk oluşturuyor. Üretimde, ihracat ile iç pazara üretimin bir dengesi olması risk yönetimi açısından önem taşıyor. Sadece ihraç pazarlara dayalı bir üretim modeli dünya ticaret ortamındaki hareketliliğe karşı sanayimizi daha kırılgan hale getirirken rekabetçiliğimizi zayıflatıcı etki oluşmasına sebep oluyor." dedi.

Açıklamasında, otomotivde mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazar cazibesinin önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Yenigün, hem iç pazarın büyüklüğü hem de iç pazarda satılan araçlar içinde yerli üretim araçların payının ön plana çıktığını belirtti. Yenigün açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: 2015 yılında 1 milyon 19 bin adet ile rekor seviyeye ulaşan pazar 2016 yılı itibariyle durağanlaşma sürecine girdi, 2017 yılında 1 milyon adet sınırının gerisinde kaldı. 2018 yılında yaşanan ekonomik hareketlilik ile birlikte pazar yüzde 35 gibi bir daralma ile 642 bin adet seviyesinde kapandı. 2018 yılı son çeyreğinde yürürlüğe giren ve son olarak Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verilen ÖTV / KDV indirimlerine rağmen yılın ilk 5 ayında pazar yüzde 50 daralma gösterdi.

Bu sonuç, iç pazarın yeniden büyüme seyrine geçmesi için kısa vadede mevcut tedbirlerin kapsamının genişletilerek yıl sonuna kadar devam etmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Uzun vadede ise iç pazarın geçmişte ulaştığı 1 milyon adet seviyesine ulaşması ve istikrarının sürdürülmesi için yeni politikaların geliştirilmesi gerektiği görülüyor. Otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin geliştirilmesi konusunda hükümet ile yakın işbirliği içindeyiz ve bu çalışmaların sonuçlarını almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.