AB ülkelerinde trafik kazası sebepli ölümlerde yüzde 21 düşüş yaşandı.

Avrupa Komisyonu'nun gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, Avrupa Birliği çapında en güvenli yollara sahip olan ülkenin İngiltere olduğunu ortaya koydu. 2018 karayolu güvenliği istatistik raporuna göre, İngiltere’de geçtiğimiz yıl her 1 milyon nüfusa karşılık 28 trafik kazası sebepli ölüm yaşandı. İngiltere, AB ülkeleri arasında yollarda en az ölümün yaşandığı ülke oldu.

Yolda ölümün en az olduğu İngiltere’yi Danimarka ve İrlanda takip etti. Avrupa Birliği’nin en tehlikeli yollara sahip ülkeleri ise Romanya, Bulgaristan ve Letonya oldu.

Bir bütün olarak Avrupa Birliği ülkelerinin ölüm oranlarında geçtiğimiz yıl yüzde 1 oranında azalma görülürken Slovenya, Litvanya, Bulgaristan, Slovakya ve Kıbrıs'ta ölüm oranlarında sırasıyla yüzde 13, yüzde 11, yüzde 9 ve yüzde 8 düşüş yaşandı.

Çalışmanın başladığı 2010 yılından 2018 yılına kadar yol güvenliğinde en büyük iyileşme, ölüm oranlarında yüzde 45’lik düşüş yakalayan Yunanistan oldu. Ülkeyi yüzde 43’le Litvanya, yüzde 35’le Portekiz ve yüzde 34’le Slovenya takip etti. Avrupa Birliği çapında son sekiz yılda trafik kazası sebepli ölüm oranlarında yüzde 21 düşüş yaşandı.

Kaynak: Auto Express