Bilgisayar oyunlarının, filmlerin ve televizyon programlarının gençlerin araç kullanma alışkanlıkları üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğunu keşfetmek amacıyla 1,000 sürücü üzerinde araştırma yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı video oyunlarının kötü araç kullanmayı havalı gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, her 3 sürücüden 1’i, film ve televizyon programlarının tehlikeli araç kullanımının sonuçlarını nadiren gösterdiği konusunda hemfikir oldu. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 29’u Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin gençleri araç kullanma konusunda kötü etkilediğini ifade etti.

“Sizce araba sürme oyunları gençlere güvenli bir ortamda dikkatsizce araç sürme olanağı sağlıyor mu?” sorusuna, araştırmaya katılan ebeveynlerin yalnızca yüzde 89'u "evet" cevabını verdi.

Araştırmacılardan Nicola Morgan, “Genç beyinlerin gelişimi 20’li yaşlara kadar devam ediyor. Beynin gelişen son kısmı ise kontrol merkezi olan prefrontal korteks, yani öz kontrol, karar verme, risk analizi ve hayır demek gibi işlevleri gerçekleştiren bölüm.”

“Yani 17 yaşındaki gençler, genellikle iyi kararlar almalarına ve risk alma dahil duygusal isteklerini kontrol etmelerine yardımcı olacak tam gelişmiş bir kontrol merkezine sahip değil. Eğer risk almaya meyilli bir zihinleri varsa, heyecan duygusunu güven duygusunun önüne koyabilirler.” dedi.

Kaynak: Young Driver