Geçtiğimiz birkaç yıl, müşteri ihtiyaçları, alışkanlıkları ve beklentileri üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yarattı. Salgın, dalgalanan işsizlik oranlarından küresel sosyo-politik hareketlere kadar, kuruluşları ve tüketicileri finansal ve etik önceliklerini yeniden değerlendirmek zorunda bıraktı. Bu değişimlere paralel olarak, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Gelecek Altyapı Konseyi, sürdürülebilirliğin her şeyi kapsayan doğasının yanı sıra bu tutumları daha iyi yansıtacak şekilde temel yapı taşlarını yeniden çerçevelendirdi. (GFC -6Haziran 2020).

Kuşkusuz, sürdürülebilir altyapının neleri kapsaması gerektiğine dair merkezi bir vizyona sahip olmak, küresel çabaları birleştirmeye ve uzun vadeli değişimi yürürlüğe koymaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte, bu yönergeler, ilk önce hangi sorunlarla karşı karşıya kalacağını veya değişimin nasıl verimli bir şekilde yürürlüğe gireceği konusunda kararsızlıklara neden olabiliyor.

İşgücü kıtlığından doğal kaynaklara kadar değişen kilit varlıklara, endüstri veya konumdan bağımsız olarak tutarlı bir şekilde erişilmesi ve bunların geliştirilmesi zorlaştıkça, bu duygu pandemi sırasında daha karmaşık hale geldi. Neyse ki, insanlar bir kez daha dengeyi bulmaya çabalarken, bu değişimler ve bunların yansımaları da dengeleniyor. Bugün, etik ve sürdürülebilirliğin tüketiciler için her zamankinden daha önemli olduğu biliniyor.

Deloitte’un 2022 Sürdürülebilirlik ve Tüketici Davranışı raporuna göre, sürdürülebilir ambalajlama ve üretim sürecinde atıkların azaltılması gibi gözle görülür değişiklikler, tüketiciler arasında en önemli sürdürülebilir uygulamalar arasında yer alıyor. Ürün ve hizmetlerin çevresel sürdürülebilirliği konusunda daha fazla netliğe de ihtiyaç var, bu da sürdürülebilirlik konumunu hem uygulamalar hem de ürünler arasında daha iyi bir şekilde tanıtmanın bireysel markalara bağlı olduğu anlamına geliyor.

İyimser yönden bakıldığında, çevresel olarak sürdürülebilir yeniliklerin, endüstriler arasında giderek daha fazla ivme kazandığı görülüyor. Örneğin otomotiv endüstrisi, bu tüketici ihtiyaçlarını çok ciddiye alıyor ve elektrikli araçlara olan ilginin artması genellikle bu değişimin somut bir kanıtı olarak görülüyor. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu'nun Driving Ambitions: Araba Endüstrisinde Döngüsel Ekonomi için İş Gerekçesi raporunda incelendiği gibi, otomotiv endüstrisi, yeni gelir akışlarının yaratılması, maliyetlerin düşürülmesi ve tüm değer zincirinde yaklaşık 1,5 kat artan karlılık yoluyla döngüsel bir ekonominin meyvelerini toplamaya başlıyor.

Petronas

Bu nedenle, gelişmek isteyen endüstrilerin bu değişimlerin sahip olacağı dalgalanma etkisini önceden hesaplamaları çok önemlidir. Madeni yağ endüstrisinde, ilgili talepleri karşılamak büyüme ve başarı için çok önemli olduğundan, müşterilerin hem değerleri hem de mali durumlarıyla uyumlu güvenilir markalar yolculukları yaratmak çok önemlidir. Müşterilerin gereksinimleri nihayetinde ürün geliştirmeyi etkiler, talebi yönlendirir ve önümüzdeki yıllarda inovasyonun sınırlarını şekillendirir.

Yine de pek çok şirket, müşteri ihtiyaçlarını genellikle sonradan düşünülerek, ürünleri baştan aşağı tasarlar ve pek çok ürünün düşük performans göstermesine neden olur - çünkü bunlar tüketici veya endüstri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmamıştır. Tüketicilerin ürünlerin arkasındaki itici güç olduğunu ve oluşturduğumuz her ürünün çevresel, ekonomik veya etik olsun, tüketicilerin belirli ihtiyaçlarına bir çözüm sunması gerektiğini biliyoruz.

Bu nedenle, müşterilerimizin ve iş paydaşlarımızın diyaloğumuzda baştan sona önemli bir rol oynamasını sağlıyoruz. Madeni yağ endüstrisinin yalnızca bu ihtiyaçları karşılaması değil, aynı zamanda öngörmesi de çok önemlidir. Bu, müşterilere, sorunlar henüz oluşmadan önce güvenilir ürünler ve hizmetler sunmamızı sağlar, böylece kullanıcılar ürünlerimizi güvenle kullanabilirler.

Müşterilerin 2023'te öne çıkma zamanı - İşte bu sene için ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğine ilişkin öngörülerimiz…

Müşteri odaklı bakış açıları yeniliği teşvik ediyor

2023'ün, büyük ölçüde sürdürülebilirlik, etik ve artan yaşam maliyeti etrafında odaklanan yeni bir dizi zorluğu beraberinde getirdiği inkar edilemez. Bu ihtiyaçları, müşterilere daha iyi endüstri ürünleri ve hizmetleri sunmanın yanı sıra stratejimizi ve işimizi sürekli ilerletmeye yardımcı olmak için odağımıza alıyoruz.

Bu felsefe şirketimizde, ürün ve hizmetlerimizde kökleşmiş olduğundan, PETRONAS müşterileri ürünlerimizin gezegenin ömrünü uzatacak ve maksimum verim sağlayacak şekilde tasarlandığını biliyorlar. Bu yaklaşımı ürünlerimizden daha fazlasına da uyguluyoruz. Distribütörlerimiz nihai tüketicilere, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin özelliklerini etkili bir şekilde aktararak için en iyi müşteri deneyimini sunmaya odaklanıyorlar. Örneğin, finansal zorluklarla karşılaşan tüketicilere, araçlarının daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olabilmesi ve madeni yağlarımızın araçlarının ömrünü nasıl artırabileceği konusunda bilgi aktarmaya özen gösteriyoruz. Onları destekliyoruz.

Petronas Tavsiyeler

Bu bakış açısının kuruluşumuzda da geçerli olmasını sağlamamız aynı derecede önemlidir, bu nedenle PETRONAS İtalya'nın Hammadde ve Enerji Kategorisinde (Alman Kalite Enstitüsü ITQF) "Kadınlar için En İyi İşverenler 2022" olarak 1. sırada yer almasından gurur duyuyoruz. Şirket ayrıca, gelecek için değerli beceriler kazanmaya hevesli gençleri desteklemek amacıyla 2020-2024 yılları arasında eğitim programları aracılığıyla 24.000'den fazla katılımcıya erişmeyi hedefliyor.

Madeni yağ endüstrisinin de bu verimlilikle değişime ayak uydurduğunu ve sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirdiğini görmek gerçekten sevindirici. PETRONAS'ta bu gelişmeler doğrultusunda küçük ve büyük çok sayıda değişiklikler yapıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği kullanmaktan LED aydınlatma kullanmaya (50 -150 ton CO2 tasarrufu), üretimdeki donanımı daha yeşil alternatiflerle değiştirmeye ve geri dönüştürmeye kadar, kapsayıcı politikamızı uygulayarak işimizin her alanında yapıcı değişiklikler yapmayı hedefliyoruz.

Yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm. Döngüsel ekonomi alanında Avrupa'nın önde gelen kuruluşlarından biri olan ve özellikle atık yağların toplanması ve yenilenmesine odaklanan CONOU'nun üyesiyiz. 2021'de CONOU, toplam atık yağların %98'ini madeni yağlardan yeniden üretmeyi başardı.

En basit anlamda, inovasyon ilerlemenin anahtarıdır – müşterilerimiz bu değişiklikleri her detayıyla görse de görmese de bizim sürekli gelişmeye çalıştığımızı bildikleri için bizlere güven duyuyorlar. Sürekli gelişen bu müşteri değerlendirmeleri, sadece PETRONAS için değil, ortaklarımız ve bir bütün olarak madeni yağ endüstrisi için hayati önem taşıyor.

Geleceğe bakış

Müşteriler, çevreye duyarlı markaların yüksek kaliteli çözümlerini arıyor. Toplum, endüstri uygulamalarının çevreyi ve geçimimizi nasıl etkileyebileceği konusunda çok daha bilinçli hale geldi ve bu düşünceleri desteklemek için etik seçimler yapıyor.

Hükümetlerin tüm endüstrilerdeki çevre mevzuatı ile daha ilgili hale geldiğini gördüğümüzden, madeni yağ endüstrisindeki uygulamalarımızı nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Şu anda Avrupa çapında uygulanmakta olan Plastik Vergisi, devletlerin çevre politikalarının etkilerinin şirketler tarafından nasıl somut bir şekilde değerlendirmelerinin sağladığına mükemmel bir örnektir.

Bu vergiler yenilik için yeni fırsatlar olarak görülmelidir. PETRONAS olarak, teknolojimizi ve uygulamalarımızı iyileştirmek, döngüsel ekonomiye etkin ve verimli bir şekilde geçmek için bu düzenlemeleri kullandık. PETRONAS formülasyonlarında (mümkün olan yerlerde) rafine baz yağların kullanımını artırdık ve geri dönüştürülebilir metal ablajlar sunmaya devam ederken, ambalajlarımızdaki işlenmemiş plastik miktarını da çeşitli girişimlerle önemli ölçüde azalttık: PETRONAS Ecovent 20 litrelik ambalaj, %50'ye kadar geri dönüştürülmüş plastik - PCR (Kullanım Sonrası Geri Kazanılmış Reçine) içeren, önceki modele göre 250 grama kadar daha hafif bir kova- buna bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Petronas CoolTech+

2022'de piyasaya sürülen PETRONAS Bag-in-Box ürünümüzde, alternatif bir pakete göre %92 daha az plastik kullanılıyor ve uluslararası taşımacılık için BM sertifikasına sahiptir. Bu sayede iş ortaklarımız, tüketicilerimiz ve benzer şekilde çevresel hedefler amaçlayanlar için son derece olumlu bir etkiye sahip oluyor.

Bu yenilikleri 2023'te piyasaya sürülmek üzere olan birçok yeni ürün ve özellikte uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü başarımızın önemli bir faktörü olan müşterilerrimiz ve iş ortaklarımızla daha yakın ilişkiler kurarak, tüketici çevre beklentilerini ve ihtiyaçlarını, devlet politikalarını öngörmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin süregelen geri bildirimleri hem şirketimizin hem de ortaklarımız gelişimi ve pazara sunduğu sürekli iyileştirmeler açısından son derece önemlidir.

Madeni yağ endüstrisinde yanlış bilgilendirme gibi konuların ele alınması işletmeler, müşteriler ve iş ortaklarımız için en büyük zorluklardan biri olabilir. Bunu doğru şekilde ele almak için teknoloji, ticari iletişim ve eğitim için paha biçilmez bir araç haline geldi.

Madeni yağ endüstrisinin tamamı için erişilebilir kaynaklar sağlamak, saygın ve nitelikli markalar sayesince mümkün olabilir. Rekabet avantajı kazanmanın ötesinde, bu değer doğrudan ilerlemeyle bağlantılıdır ve gerçek ihtiyaçlara dayandığı için bu sektördeki riskleri ortadan kaldırmasa bile en aza indirir. Sonuçta, madeni yağ endüstrisinde bir avantaj elde etmek isteyenler için, ilk adım müşterilerine bakmak ve gerçekten onları dinlemektir.