Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), COVID-19 salgınının otomotiv endüstrisine ve otomotiv tedarik sanayisine olan etkilerini belirlemek için gerçekleştirdiği Koronavirüs Etki Araştırmaları’nın altıncısını yayınladı.

Yapılan son araştırma, bayram tatili ve yıllık izinlerin ardından Koronavirüs salgınının sektördeki yayılımıyla ilgili önemli verileri ortaya koydu. Bununla birlikte, salgının yıllık üretime etkisi ile Ağustos ayında otomotiv tedarik sanayisinde kullanılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) oranları da altıncısı düzenlenen ankette yer aldı.

Araştırmaya göre, katılımcıların 2020 yılı bütçesine göre üretimi Temmuz’da ortalama %26 düştü. İlk 7 aylık bütçeye göre üretimdeki ortalama düşüş %30 olarak gerçekleşirken, salgın etkisiyle 2020 yılının üretimde %26 düşüşle kapatılacağı tedarik sanayi temsilcileri tarafından ortaya koyuldu. Otomotiv tedarik sanayi firmalarının ortalama %30’u Ağustos ayında da Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmayı sürdürdü. Buna göre, katılımcıların %32’si mavi yaka çalışanda %27’si de beyaz yaka çalışanda KÇÖ’den yararlandı. Öte yandan, katılımcılar sene sonuna kadar mavi yaka veya beyaz yaka çalışan sayısında bir azalma olmayacağını öngördü.

TAYSAD 6. Koronavirüs Etki Araştırması’nda salgının tedarik sanayisindeki seyri ve alınan önlemlerle ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Araştırmaya göre, Ağustos ayındaki izin dönemi sonrası ankete katılan tedarik sanayi üyelerinin %41’inin çalışanları arasında COVID-19 vakası tespit edildi. Buna rağmen, alınan eylem planları çerçevesinde otomotiv tedarik sanayinin %98’inde Koronavirüs nedeniyle üretimde aksaklıklar yaşanmadı. Bu durum, sektörde izin öncesi yapılan uyarı ve hatırlatmaların büyük oranda amacına ulaştığına da işaret etti.

Salgın döneminde iyi bir sınav veren otomotiv tedarik sanayisinde önlemlerin sürdürüldüğü de dikkatleri çekti. Araştırmaya katılan üyelerin %60’ı uzaktan çalışma uygulamalarına devam etti. Ayrıca, üyelerin %53’ü personel servislerinde %50 doluluk oranı uygulamasını sürdürdüğünü bildirdi. Risk grubundaki çalışanlarını korumaya yönelik uygulamalarını sürdüren sektör, kronik rahatsızlıklara da dikkat etti. Katılımcı tedarik sanayi üyelerinin %57’si kronik rahatsızlığı bulunan personelini çalıştırmadığını aktardı.

Koronavirüs Etki Araştırmaları’nın altıncısında tedarik sanayi sektörünü olumsuz etkileyen bir etkene daha dikkat çekildi. Yapılan son ankete göre, COVID-19 testleri kapsamında sağlık birimleri tarafından çalışanlara gerekli özen gösterilmeden verilen istirahat raporlarının yalnızca pozitif vakaları kapsamadığı ifade edildi. Ankette, sağlık birimlerinin katılımcı üyelerin çalışanlarına COVID-19 testi yapmadan ya da test sonucu negatif olsa bile 14 gün rapor verdiğinin altı çizildi. Verilen bu yüksek sayıdaki istirahat raporlarının üretim süreçleri ve dolayısıyla otomotiv tedarik sanayi zincirini olumsuz etkilediği ortaya koyuldu.

Kaynak: TAYSAD