Değerli dostlarım,

Yazılarımı takip eden dostlar hatırlayacaktır. 6 Mayıs 2019 tarihli yazımda, otomotiv satışlarındaki hızlı daralmayı yorumlamış ve hurda uygulamasında revizyon ihtiyacından bahsetmiştim.

Geçtiğimiz Cuma günü TBMM’ye 20 maddelik yeni bir Torba Yasa Teklifi sunuldu. Bu teklifte yer alan 16. maddenin aşağıda yer alan gerekçesi hepimizi ümitlendirdi:
”16.Madde: Bu Madde ile, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırının 10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.”


Görüldüğü gibi; ÖTV için esas alınacak matraha göre indirilecek ÖTV miktarı üst sınırı 15,000 TL ye yükseltiliyor. Bir başka deyişle hurda uygulamasında ÖTV indirimi %50 oranında artırılıyor.

Eğer bu yeni ÖTV oranı ülkemizde en çok satılan yerli otomobil fiyatlarına bire bir yansıtılabilirse önemli bir indirim sağlanmış olacak. Örneğin, Clio Joy 1.2 modeli fiyatında %17 , Megane Sedan 1.6 Joy fiyatında %12 indirim olacak.

Aynı şekilde Fiat Egea Easy 1.4 modelinin fiyatında %16, Fiat Egea Lounge Plus 1.6 fiyatında ise %11 indirim olacak. Yine ülkemizde üretilen Toyota Corolla Hybrid modeli ile Honda Civic Sedan Elegance 1.6 fiyatı %10 ucuzlayacak.

Umarım burada otomobil fiyat matrahına göre yapılan sınıflandırmaya da dikkat edilir. Zira artık 70 bin TL fiyat sınırı altında otomobil neredeyse yok. Torba Yasa’da teklif edilen yeni ÖTV indirimi için, ülkemizdeki tüm yerli otomobil modellerini de kapsayacak şekilde, sadece motor silindir hacmi 1,6 lt ve altı otomobillerin güncel fiyatları dikkate alınır umarım.

Böyle olursa bakınız nasıl satışlara destek olur, anlatayım:
2009 yılında ben Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin ( ODD ) Yönetim Kurulu Başkanı iken yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte 14 değerli akademisyen dostumuza ODD adına ” Önümüzdeki 10 Yıllık Perspektifte Otomotiv Ticaretinin Yol Haritası ” başlıklı bir bilimsel kitap hazırlattık. Bu kitapta da bilimsel olarak otomotiv ürünlerinin fiyat esnekliği çıkarıldı. Kısa dönemde % 10 luk bir fiyat indiriminin 1.96 kat, uzun dönemde ise 4.58 kat satış artıracağı ortaya kondu. Nitekim, kitabın yayınlandığı yıl da ÖTV indirimi ile otomobil fiyatları 16 Mart – 15 Haziran 2009 döneminde %13,9 ucuzlamış, buna mukabil satışlar aynı dönemde % 30 artmıştı.

İşte çözüm burada. Eğer bu örnek dikkate alınırsa 2003 yılından bu yana en kötü satış performansı yaşayan sektör nefes almaya başlar. Onun için lütfen dikkat ; günümüzde geçerli olan satış fiyatlarını göz önüne alalım ve matrah sınırlamasıyla ümitleri söndürmeyelim.

Gelecek yazılarımda görüşmek üzere,

M. İbrahim Aybar