Toplam akaryakıt tüketimi 2018'de yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı.

Petrol Sanayi Derneği tarafından hazırlanan ve akaryakıt dağıtım sektörüne ilişkin detaylı bilgiler içeren "2018 Sektör Raporu" yayımlandı. Akaryakıt sektörünün parasal büyüklüğünün 209,6 milyar liraya ulaştığının açıklandığı raporda, akaryakıt ve LPG’den alınan vergilerin toplamı, tüketime de bağlı olarak 2018 yılına kadar her yıl artarken, uygulanmaya başlanan eşel mobil sistemiyle yaklaşık yüzde 5,4 düşüş gösterdi.

Tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergiler geçen yıl 87,7 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın 56,3 milyar lirasını ÖTV, 31,4 milyar lirasını ise KDV oluşturdu. Akaryakıt ürünlerinden sağlanan toplam dolaylı vergilerde en büyük pay motorinden geldi.

Türkiye’deki toplam akaryakıt tüketimi 2018'de yıllık bazda yüzde 2,4 azalarak yaklaşık 26,7 milyon tona geriledi. Böylece akaryakıt piyasası 2010 yılından beri ilk defa daraldı.

Geçen yıl toplam tüketim içinde en büyük paya yüzde 89,8 ile motorin sahip oldu. Türkiye madeni yağ tüketimi ise 2018 yılında yüzde 14,04 azalarak 410 bin 579 tona düştü.