Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) Pirelli’nin güncellediği sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini doğruladı. Şirket daha önce Kapsam 1 ve Kapsam 2 için doğrulanan hedeflerine 2021 sonunda, planlanandan 4 yıl erken ulaştı. 

Pirelli’nin sunduğu ve SBTi tarafından doğrulanan yeni hedefler, küresel ısınmayı “2°C’nin çok altında tutmaya” yönelik önceki senaryoya kıyasla “1,5 °C’yle sınırlı tutma” ile tutarlı aksiyonların alınmasını gerektiriyor. 

Emisyonların azaltılması için bilimsel faktörleri esas alarak en iyi uygulamaları belirleyen ve teşvik eden SBTi, Pirelli’nin mutlak sera gazı emisyonlarını (Kapsam 1 ve 2) 2015’ten 2025’e kadar %42 oranında ve ham madde tedarikinden kaynaklı sera gazı emisyonlarını (Kapsam 3) 2018’den 2025’e kadar %9 oranında azaltma hedeflerini doğruladı.

Pirelli CEO’su ve Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera şu yorumda bulundu: “Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda hâlâ iddialı olan hedeflerimizi doğrulaması, iklim kriziyle mücadele taahhüdümüzün yetkili bir oluşumca teyit edilmesi anlamına geliyor. Ar-Ge çalışmalarımızla değer zincirimiz boyunca sürekli olarak daha verimli çözümler geliştirme kararlılığımız devam ediyor.”

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi)

CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki iş birliğinden doğan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin misyonu, gezegenin ısınmasını kontrol altında tutmak için şirketlerin bilime dayalı iddialı hedefler belirlemesine rehberlik etmektir.