Arkada da Panamera izleri taşıyan şehir aracı, o kadar da eğreti durmuyor.