Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), geride bıraktığımız 2020 yılını ve 2021 yılı öngörülerini, üyelerine yönelik düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. Üyeler, kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri eş zamanlı yanıtlarla geçtiğimiz yıl etkilendikleri sosyo-ekonomik faktörleri ve geleceğe yönelik hedeflenen hazırlıklarını gözler önüne serdi.

Pandeminin etkisi ile geçen 2020 yılının ardından, ankete katılan üyelerin %68’i ofisten çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, katılımcıların %62’si 2019 yılına göre 2020 yılının ekonomik açıdan daha pozitif bir seyirde geçtiği görüşünde birleşti. Geçtiğimiz yıl pandemi, % 71 ile üye firmaların ekonomik açıdan etkilendiği en önemli faktör olurken, pandemiyi %18 ile dövizdeki hareketlilik takip etti.

Satış sonrası pazarının 2020 yılı değerlendirilmesinde ise üyelerin yarıya yakını, pazarın beklentilerinin üzerinde seyrettiğini ve %5-10 aralığında büyüdüklerini ifade ederken, katılımcıların dörtte biri, %20 oranında büyüme kaydederek oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Online ankete katılan OSS üyelerinin yarıya yakınının 2021 yılında %10 - 20 arasında büyüme beklentisinde olduğu gözlemlendi. Katılımcıların %31’lik kesimi, otomotiv satış sonrası pazarındaki en önemli sorunu halen Covid-19 olarak belirtirken, benzer oranda üye ise tahsilat ve ödeme problemlerinin 2021 yılının başlıca problemi olacağı yönündeki görüşünü paylaştı. Gelecekte otomotiv satış sonrası pazarını etkileyecek en önemli kilit trendin ne olacağı sorusuna üyelerin yarısı elektrikli araçlar yanıtını verirken, bu yanıtı eşit oranlarla dijitalleşme ile satın alma ve birleşmeler takip etti.

Üyelerin yarısından fazlası, 2021 yılında büyümek için dijitalleşme ve teknolojiye yatırım yapmayı stratejik planlarının birinci sırasına koyarken, %28’i markalarına yatırım yapmayı, %12’si ise yurtdışı pazarlarına açılmayı hedeflediklerini ifade etti.

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp yaptığı açıklamada, 1995 yılından günümüze sektörün gelişmesini ve büyümesini sağlamak misyonuyla hareket eden OSS Derneği’nin, bugün 200’den fazla üyesi ile satış sonrası pazarının saygın bir oluşumu haline geldiğini belirtti. Özalp 2020 yılına ilişkin değerlendirmesinde; “Kamu ilişkilerine bu dönem oldukça önem verdik. Yıl boyu sektörümüzü ilgilendiren konulardaki sıkıntıları ilgili mercilere aktardık, istişarelerde bulunduk, çözümün ortağı olmak için var gücümüzle çalıştık” dedi.

Covid-19 eğrisinin en tepe noktasında ve takip eden aylardaki iyileşme döneminde OSS üyelerinin yol haritasına da değinen Özalp; “OSS üyeleri için büyük zorluk ekiplerini sağlıklı tutmak ve satışlardaki genel düşüş ile başa çıkmak dışında, öngörülemeyen bir pazarda dalgalanan talebi takip etmek oldu. Son dönemde parçaların ve ürünlerin bulunabilirliği her zamankinden daha önemli hale geldi.” ifadelerini kullandı.

OSS Derneği olarak, otomotiv satış sonrası sektörünün Avrupa’daki çatı kuruluşu FIGIEFA’nın gündemini de takip ettiklerini ve sektör paydaşlarına sunduklarını belirten Özalp; “En önemli gündemlerden bir tanesi, Avrupa Birliği Parlemantosu’nun bağımsız bir araştırma-danışma şirketine Avrupa çapında durum tespit raporu hazırlamasıdır."

"Bunun en önemli ayağı tüm tarafların araç içi bilgiye ulaşımı konusudur. Araç içi bilgiye ulaşım dolayısı ile tamir ve bakım bilgisine ulaşmayı tartışılan kanunun tamamen esas amacı, satış sonrasında adil rekabetin tesisi için OE ile eşit olunmasıdır. ‘Taşımacılığın ve Mobilitenin Geleceği’ başlığı altında çıkacak bu raporun Mart ayında yayınlanması bekleniyor.” dedi.