Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgının ardından sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. İlkini 30 Mart haftasında, ikincisini ise 13 Nisan haftasında gerçekleştirdiği anket çalışmasına 25 Mayıs haftasında düzenlediği üçüncü çalışmasıyla devam eden OSS, bir ayı aşkın zamanda sektörde yaşanan değişimleri ve başta Haziran ayından beklentileri gözler önüne serdi.

Derneğin üçüncü anketine 69’u dağıtıcı, 45’i üretici olmak üzere toplam 114 üye katıldı. Sektördeki çalışma koşullarına yer verilen ankete göre hem evden çalışma sistemine geçen hem de vardiyalı olarak çalışma sistemini tercih eden üyelerin sayısında artış yaşandı. Söz konusu oran; ilk ankette %24, ikinci ankette ise %25’i bulurken, son ankette ise %47’ye yükseldi.

Sadece evden çalışma sistemini tercih eden üyelerin oranı %15’e, sadece vardiyalı çalışma sistemini seçenlerin oranı ise %16’ya geriledi. Ayrıca ilk ankette %12, ikincisinde %7 olan normal çalışma düzenini sürdüren üyelerin oranı da %18’e çıktı. Çalışmayı tamamen durduran üyelerin oranında ise %2’ye kadar geriledi.

Ankette firmaların ofislerine dönüş planları da mercek altına alındı. Katılımcıların %9’u Mayıs ayında eski düzenlerine geçtiğini açıklarken, %28’lik kesim bu ayın başında, %19’luk kesim Haziran ayının ortasında, katılımcıların %20’si de Temmuz ayının başında ofis düzenine geçmeyi planladığını aktardı.

Ayrıca katılımcıların %14’ünün düzenini hiç değiştirmediği, %7’sinin bu konuda bir karar vermediği, tamamen dağıtıcı üyelerden oluşan %1’lik kesimin de eski ofis düzenine geçmeyeceği ortaya çıktı. Ankette üyelere saha ekiplerinin fiziki ziyaretlere başlama planlamaları da soruldu. Katılımcıların %13’ü ziyaretlere Mayıs ayında başladığını belirtirken, %32’si bu ayın başında, %21’i bu ayın ortasında, %23’ü de Temmuz ayında ziyaretlerine başlayacağını aktardı. Katılımcıların %5’inin bu konuda herhangi bir ara vermediği, %3.5’lik bir kesimin ise eski düzenine dönmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Katılımcılar öncelikli problemlerini ise iş ve ciro kaybı, çalışanların motivasyonunu kaybetmesi, nakit akışında yaşanan sıkıntılar olarak sıraladı. Katılımcıların %95’i “iş ve ciro kaybı” yaşadıklarını, %57’si çalışanlarının motivasyonunu kaybettiğini, yine %57’si nakit akışında sıkıntılar olduğunu açıkladı. Ancak nakit akışında sıkıntı yaşayanların oranında da düşüş gözlemlendi. Mart ayında bu oran %62’yi bulurken, Nisan ayında %65’e çıkmıştı, Mayıs ayında ise söz konusu oran %57’ye geriledi. Ayrıca katılımcıların %28’i tedarik noktasında, %36’sı da gümrüklerde bazı problemlerle karşılaştığını da aktardı.

Şirketlerin satışlarında ise Mayıs ayında artış yaşandı. Katılımcılar bu artışın Haziran ayında da devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Ankete göre; Mayıs ayında sektördeki satışlarda ortalama %45 oranında düşüş gözlemlenirken, söz konusu oran Mart ayında %47, Nisan ayında ise %52’ye kadar çıkmıştı. Ankete göre Haziran ayında ise satışlarda ortalama %28 düşüş öngörüldüğü belirlendi.

Tüm bunlarla birlikte sektör temsilcileri 2019’a oranla, bu yıl cirolarında %15’lik bir düşüş beklediklerini açıkladı. Katılımcıların %73’ü de yaşanan krizin ve etkilerinin Haziran sonrasında da devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Çalışmada; nakit akışında yaşanacak sorunlara yönelik önlemlere de yer verildi. Bu kapsamda Mart ayında %71, Nisan ayında %81 olan ek önlemler aldıklarını belirten üretici firmaların oranı Mayıs ayında %91’e yükseldi. Dağıtıcı firmalarda ise bu oran Mart ayında %77, Nisan’da % 84’ü bulurken, Mayıs ayında %76’ya geriledi. Sektörde kısa çalışma ödeneğine başvurma oranında da yükseldi. Mart ayında %55, Nisan’da %60 olan başvuru oranı, geçen ay ise %65’e çıktı.

Üretime devam etme oranı da yükselişini sürdürdü. Üretici firmaların %93’ünün Mayıs ayında üretime devam ettiği belirlendi. Bu oran Mart ayında %76, Nisan ayında ise 81’di. Üretime ara veren katılımcıların %14’ü de Haziran ayının ortasında, %85’i de Haziran ayının başında üretime döneceğini açıkladı. Şirketler üretimlerini de artırdı. İlk anket çalışmasına katılan şirketler Mayıs ayı için üretimde %46, ikinci ankete katılanlar ise Mayıs ayı için üretimde %44 düşüş öngörmüşlerdi. Öngörülerin aksine üreticiler Mayıs ayında iyileşme kaydederek üretimde %38 oranında düşüş yaşadı. Çalışmada; Haziran ayında bu oranın %28’e düşeceği aktarıldı.

Kaynak: OSS