Sene sonunda herkese sürpriz olan ÖTV artışları ve TL'nin aşırı değer kaybı otomobil satışlarında tam bir kaos yaşanmasına neden oldu. Üreticilerin arka arkaya yaptığı kampanyalarla ellerde bulunan stoklar uygun fiyata eritilirken toplam satış rakamları da büyük ihtimalle daha önce tahmin edilenden düşük olmayacak.

İşlerim şimdiye kadar çok kötü gitmediğini belirten belgelerden birisi de OSD (Otomotiv Sanayii Derneği)'den geldi. 2016 yılının Ocak-Kasım ayları arasını kapsayan ilk 11 aylık döneminde otomotiv üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %8'lik artışla yaklaşık 1.330.000 seviyesine ulaştı. Otomobiller için durum daha da iyi. Birbiri ardına tanıtılan yeni yerli araçlar sayesinde üretimde yaşanan artış %18 ile yaklaşık 844.000 dolaylarında. Bu arada toplam satışlarda 2015'in aynı dönemine oranla %2 ve %6'lık artışlar bulunuyor.

Bunu da oku:

Bunun yanında pazarın darlığı verilerden de okunabiliyor. Otomotiv üretiminin yaklaşık %77'si ihraç edilirken otomobilde bu oran %78 olarak gerçekleşiyor. İlk 11 ayda yaklaşık 863.000 araçlık bir pazara sahip olduğumuz açıklanırken bu sayının 649.000'i otomobillerden oluşuyor. Pazar büyüklüğü konusunda yaklaşık nüfusa sahip olduğumuz Avrupa ülkelerinden 5-6 kat daha küçük olsak da sayı olarak aldığımızdan fazlasını ürettiğimiz görülebiliyor.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı Dolar ve Euro bazında %11 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,9 Milyar Dolar olarak gerçekleşirken otomobil ihracatı %16 artarak 7,3 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bunlar genel olarak iyi haberler olsalar da madalyonun bir de diğer yüzü var. Son verilere göre bahsi geçen dönemde iç pazarda satılan otomobillerin %76'sı ithal. Durumun bu şekilde olması ÖTV'nin sürekli yükseltilerek dış ticaret açığının kapatılmaya çalışması gibi sonuçlar doğrusa da biraz önce bahsettiğim rakamları hatırlayarak aldığımızdan çok otomobil sattığımızı ve bu nedenle de yüksek vergilerin aslında pazara faydadan çok zarar sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle de düşük vergilerle katlanabilecek olan satışların diğer üreticileri de Türkiye'ye çekme potansiyeli düşünüldüğünde içerisinde bulunduğumuz hal daha da iyi anlaşılabiliyor.

İsterseniz biraz da ticari araçlardan da bahsedelim. Son 11 ayda ithal ticari araç satışları artışta, yerlilerse düşüşte olsa da toplam satışın %52'sini yerli araçlar oluşturuyor ki bu bile vergileri göreceli olarak düşük tutmanın faydalarını gösterir nitelikte.

Son olarak otomotivin ihracattaki yerine değinen OSD bu sektörün, 11 aylık dönemde toplam ihracatın %16.7'sini oluşturduğunu belirtti ki bu da açık ara liderlik anlamına geliyor.

Bunu da oku:

Galeri: OSD Raporu Aralık 2016

BASIN BÜLTENİNİ SAKLABASIN BÜLTENİNİ GÖSTER

 

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2015/2016

 

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 8, otomobil üretimi ise yüzde 18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 330 bin adet, otomobil üretimi ise 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam pazar, yüzde 2 oranında artarak 863 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 6 oranında arttı ve 649 bin adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 22 bin adet, otomobil ihracatı ise 659 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar ve Euro bazında yüzde 11 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,9 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 16 artarak 7,3 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti.


 

OTOMOTİV SANAYİİ 2016 YILI KASIM AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış ile toplam 1 milyon 330 bin adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 18 artarak 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Toplam üretim sanayimizin en yüksek Ocak-Kasım dönemi üretim seviyesine ulaşmış oldu.

 

2006-2016 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Kasım) (x1000)

 

 • Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 377 bin adet olarak gerçekleşti.
 • 2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk on ayında toplamda yüzde 6 azalırken, ürün grubu bazında:

 

 • Kamyonda yüzde   50
 • Midibüste yüzde   50
 • Kamyonda yüzde   42
 • Minibüste yüzde   11       
 • Otobüste yüzde   4
 • Kamyonette yüzde 2           oranında azalma kaydetti.

  

 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil üretimi, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Otomobil üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Kasım dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 

2006-2016 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Kasım) (x1000)

 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi yüzde 1 oranında azalarak 47 bin 266 adet oldu.

 

2006-2016 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Kasım) (x1000)

 

 

PAZAR

 

10 Yıllık Ortalama ve 2016/2015 Toplam Satışlar (x1000)

 

 

 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam satışlar 863 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı.

 

10 Yıllık Ortalama ve 2016/2015 Otomobil Satışları (x1000)

 

 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 6 oranında arttı ve 649 bin adet oldu.
 • 2006–2016 yılları Ocak-Kasım dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk on bir ayında yüzde 76 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 6, yerli otomobil satışları yüzde 4 ve ithal otomobil satışları yüzde 7 oranlarında arttı.
 • Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2016 yılı Kasım ayında yüzde 74 düzeyinde gerçekleşti.
 • 2006–2016 yılları Ocak-Kasım dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk on bir ayında yüzde 48 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 4 ve yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 9 oranında azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2 oranında arttı.
 • Öte yandan 2016 yılı Kasım ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 48 düzeyinde gerçekleşti.
 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde; geçen yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 41 oranında azalarak 21 bin 120 adet, kamyon pazarı yüzde 42 oranında azalarak 18 bin 120 adet, midibüs pazarı yüzde 38 oranında azalarak bin 761 adet ve otobüs pazarı yüzde 30 oranında azalarak bin 239 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016 yılında toplam pazar yüzde 34, otomobil pazarı yüzde 52 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 oranlarında artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 35 oranında düşüş gösterdi.

 

İHRACAT

 • 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 659 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 77’sini oluşturan 1 milyon 22 bin adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 14 oranında arttı.
 • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azalarak 12 bin 577 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

                           Kaynak: OSD

 

 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam ihracat, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 11 oranında arttı ve 21,898 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 11 artarak 19,701 milyar € olarak gerçekleşti.
 • Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 16, yan sanayi ihracatı yüzde 4 oranında arttı.

 

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

  

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2016 yılı Ocak-Kasım dönemi itibariyle yüzde 16,7 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

 

Kaynak: TİM