Yapılan ankete katılanların dörtte biri kendi kendini kullanan araç satın almaya sıcak bakıyor.

Nissan, otonom araçlara oldukça ilgili bir üretici; bu nedenle Japon marka otonom araçların otomotiv endüstrisinin yeni yıldızı olduğunu kanıtlamak üzere bir çalışma yaptı. Bu konuda Policy Network ile ortak çalışan Nissan, Yolları Serbestleştirme: Otonom araçların geleceğini şekillendirmek isimli bir anket düzenledi.

Projenin sonucunda otonom araçlar 2020'ye kadar Avrupa'nın yıllık büyüme oranında %0.15'lik bir artış sağlayacak. Sonuç olarak Avrupa'nın gayrisafi millî hasılası (GSMH) 2050 yılına kadar şimdiye oranla %5.3 daha fazla olacak. Bunu rakamlara dökersek otonom araçlar, yaklaşık 33 yıl içerisinde Avrupa'nın GSMH'sinde yaklaşık 17 trilyon € (günümüz kuruyla yaklaşık 64.1 trilyon TL) değerinde bir paya sahip olacak. Piyasaya girmesi yaklaşan araçlar için geleceğin oldukça sağlam durduğunu söyleyebilir. 

Göz at:

Avrupa'daki altı ülkeden toplamda 6,000 yetişkinin katıldığı ankette soru sorulan kişilerin %58'i otonom araçların en büyük avantajlarından birisi olarak herkes için iyileştirilmiş ulaşım olanağını görüyor. İnsan hatasına bağlı kazaların azalması büyük bir artı olarak görülürken katılımcıların %56'sı azalan kaza ve stres oranlarının da genel olarak insanların sağlık durumunu daha iyiye taşıyacağına inanıyor.

Ancak kendi kendini kullanan otomobillerin geleceğine dair en önemli gösterge, ankete katılan insanların %23'ünün, yani yaklaşık dörtte birinin, 5 yıl sonra ve ilerisinde otonom bir otomobil almaya sıcak bakması. Basit bir matematik ile büyük otomobil üreticilerinin günlük kullanıma uygun otonom teknolojilere sahip milyonlarca araç satma şansı olduğunu görebilirsiniz. Her dört kişiden birisinin otonom araç alabilecek olması büyük bir potansiyel demek. 

Nissan Avrupa yönetim kurulu üyesi Paul Wilcox durum hakkında "Bu bağımsız rapor sosyal ve ekonomik bir devrimin ortasında olduğumuzu kanıtlıyor." yorumunu yaptı.

Wilcox sözlerine "Sonuç, otonom teknolojinin sadece otomotiv endüstrisine değil, aynı zamanda Avrupa ekonomisine ve toplumuna da büyük bir etki yapacağını gösteriyor. Hükûmetlerin tüm seviyelerinde konuya liderlik edilmesinin gereksinimi de ortaya çıkıyor." şeklinde devam etti.

Sizce durum ne olacak? Wilcox ile aynı fikirde misiniz, değil misiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Do you agree with mister Willcox?

Kaynak: Nissan