Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan rapora göre ikinci el pazarı 2016 yılında büyüme gösterecek.

İkinci el otomobil pazarı, ilk 9 aylık dönemi büyümeyle tamamladı. TÜİK’in hazırladığı rapora göre, 2016’nın Ocak-Eylül döneminde 3.426.921 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 oranında arttı.2016 yılının ilk altı ayında yüzde 9 büyüme gösteren ikinci el otomobil pazarının büyüme hızının, yılın son 3 ayında yavaşladığı gözlenmekte ancak yıl sonuna kadar büyümenin devam edeceği ve ikinci el otomobil pazarının 2016 yılını da büyümeyle kapayacağı öngörülmektedir. 

İkinci el otomobil pazarının birçok etkene göre şekillendiğini, araç almak isteyenlerin kararlarının değişmesine neden olabilecek çok çeşitli faktörlerin olduğunu belirten DOD Satış ve Pazarlama Müdürü Erol Gündoğan “Yılın son iki ayına girdiğimiz günler itibarıyla, DOD olarak yıl genelinde belirlediğimiz grafikte ilerlediğimizi söyleyebilirim.” dedi.

Ülke gündemi, ekonomik konjonktür ve sektörel göstergelerden yola çıkarak, 2017 yılının ikinci el otomobil pazarına hareketlilik getireceğini de söyleyen Gündoğan, “Özellikle, henüz taslak aşamasında olan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in sektöre önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. İkinci el otomobil pazarında ticaretin, sağlanan hizmetin, koşulların standardize edilmesi; bahsi geçen sertifikasyon süreci ve DOD gibi kurumsal firmaların hali hazırda sunmakta oldukları ekspertiz, garanti gibi ek hizmetlerin zorunlu hale getirilecek olması, ikinci el otomobil ticaretinin temelinde yatan güven yoksunluğu probleminin giderilmesi ve sektörde güvenin inşa edilmesi yönünde pozitif etki sağlayacağı kanaatindeyiz.” dedi.

DOD olarak hali hazırda sektörde hedeflenen standartlara çok önceden sahip olduklarının altını çizen Erol Gündoğan “Müşteri memnuniyetini sağlamak ve onlara hak ettikleri güveni sunmak zaten bizim öncelikli hedeflerimizdendir. Bu güveni sağlamak ve memnuniyeti artırmak yönünde birçok yatırım gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

"17 yıllık deneyimimizle ikinci el otomobil pazarındaki istekleri ve ihtiyaçları biliyor, bu yönde hareket ediyoruz. Bu bizi farklı kılan en temel özelliklerimizdendir. 2017 yılının yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini almaya devam ederek, yeni yatırımlar yapacağımız, kendimizi ve beraberinde sektörü geliştirmeye devam edeceğimiz bir yıl olacağına inanıyorum." dedi.

Yakın zamanda meclisten geçen ÖTV tasarısının gelişiyle ülkemiz insanının ikinci el otomobillere yöneleceği tahmin ediliyor. Yeni ÖTV tasarısıyla belirli net fiyatların üzerinde vergi oranları yeniden düzenlendi.