2016 yılının ilk üç çeyreğinde toplam üretim %6, otomobil üretimi ise %13 artış gösterdi. 2016 yılında Türkiye otomotiv sektöründe olup bitenlere kısaca bir göz atalım...

Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan otomotiv endüstrisi, geçtiğimiz yıldan bu yana üretim kapasitesini yukarı taşımayı başardı. Başkanlığını Kudret Önen'in yaptığı Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) yayınladığı "2016 Ocak/Eylül Raporu"nda, ülkemizde yapılan üretimler ve otomotiv endüstrisinin bu husustaki yeri detaylı bir biçimde incelenmiş. 

Hep birlikte bir göz atalım.

 Üretim

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre %6 artış ile toplam 1 milyon 33 bin adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise %13 artarak 641 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Toplam üretim 2006-2016 yılları arası Ocak-Eylül dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 

OSD Grafikler

 

Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 72 bin adet olarak gerçekleşti.

2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk dokuz ayında şöyle bir tablo çizdi:

 

Araç Tipi Değişim Oranı (%)
Büyük Kamyon -50
Midibüs -47
Küçük Kamyon

-42

Minibüs -27
Kamyonet +3
Otobüs +2

 

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil üretimi, 2015 yılı aynı dönemine göre %13 oranında artarak 641 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Eylül dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 

 

OSD Grafikler

 

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör üretimi %1 oranında artarak 39 bin 144 adet oldu.

Traktör üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Eylül dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 Satışlar ve Pazar

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam satışlar 653 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve 2015 yılı aynı dönemine göre %6 oranında azaldı.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışları, 2015 yılı aynı dönemine göre %2 oranında azaldı ve 489 bin adet oldu.

 

OSD Grafikler
OSD Grafikler

Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2016 yılı Eylül ayında yüzde 79 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan 2016 yılı Eylül ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 48 düzeyinde gerçekleşti.

 

OSD Grafik
OSD Grafik

 İhracat

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 502 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin %77’sini oluşturan 797 bin adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre %13 oranında arttı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %17 oranında artarken,  ticari araç ihracatı %6 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine göre %7 oranında azalarak 10 bin 176 adet olarak gerçekleşti.

Adetlere dair detaylı adet bilgilerine bir göz atalım:

Sektör 2014 2015 2015 (9 ay) 2016 (9 ay) 2016/2015 (%)
Binek Otomobil 581,993 604,683 428,674 501,954 +17
Kamyonet/Pick-up 269,995 341,834 239,388 262,578 +6
Minibüs 26,458 38,255 33,727 22,827 -32
Midibüs 824 447 293 704 +140
Kamyon 1,281 1,408 895 4,258 +376
Otobüs 4,629 5,708 4,039 4,809 +19
Traktör 17,014 14,932 10,983 10,176 -2
TOPLAM 902,194 1,007,267 717,999 807,306 +12

Kaynak: OSD